Katalog poškození

Tato databáze je určena zejména pro soudní znalce z oboru doprava, ale také pro další odborníky zabývající se analýzou a dokumentací dopravních nehod.

Databáze obsahuje 2 moduly

  1. Katalog charakteristických poškození vozidel vznikajících při střetu s dalšími účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, motocyklisté, osobní i nákladní vozidla), ale také s prvky dopravní infrastruktury (stromy, sloupy, svodidla).
  2. EES katalog

Součástí databáze jsou data z reálných dopravních nehod i nárazových zkoušek.

Ke každému z účastníků jsou k dispozici nejen základní údaje, ale nedílnou součástí je také vybraná fotodokumentace poškození vznikajících při střetu případně vzájemná korespondence poškození.

V případě dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte e-mailu.